PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Nämä toimitusehdot ovat voimassa kaikissa palveluissa ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu ennen palvelun tilausta.

PALVELUN HINTA JA SISÄLTÖ 

Palvelun hinta ja sisältö määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti – muista hinnoista sovittaan erikseen ja kirjallisesti.

 

KÄYTTÖOIKEUDET JA TEKIJÄNOIKEUDET

Tilaaja voi kopioida, teettää kopioita, tehdä tai teetättää tuotteita aineistosta omaan käyttöön. Aineiston myynti tai luovutus kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä sopimusta tekijän kanssa. Toimitettua aineistoa ei saa muokata ilman tekijän suostumusta.

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät tekijällä ja tekijä saa käyttää aineistoja kaikessa omassa markkinoinnissa ilman erillistä lupaa ellei toisin kirjallisesti sovita.

AINEISTON  SÄILYTTÄMINEN

Tekijän varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen, eikä tekijällä ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää varmuuskopioita aineistosta.

 

AINEISTON TOIMITUS

Tilaaja saa aineiston esikatseltavaksi tekijän pilvipalveluun viimeistään neljän arkipäivän päästä aineiston syntymisestä, mikäli muuta ei sovita. Esikatseluaineistoa ei saa jakaa, käyttää tai julkaista. Valmis, käsitelty aineisto toimitetaan asiakkaalle tyypillisesti (aineiston laajuus huomioiden) kahden viikon sisällä käsiteltävän aineiston valinnasta.

Aineiston toimitus tapahtuu sähköisesti tekijän pilvipalvelun kautta ellei muuta ole sovittu. Palveluiden hinta sisältä yhden toimituksen. Aineistoa ei voida toimittaa ennen palvelusta maksettua laskua.

 

TILAAJAN VASTUU 

Tilaaja tutustuu tekijän aiempiin töihin tekijän portfoliossa ja hyväksyy sen, että tekijän tyyli voi muuttua. Tekijä ei takaa, että uusi aineisto on tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat aineistot.

Tilaajalla on vastuu taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä sovittelulla. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, minkä jälkeen hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Muilta osin noudatetaan FINNFOTOn Valokuvan ja multimedian oikeuksien luovuttamisen vakioehtoja.

 

Tilaaja hyväksyy edellä mainitut ehdot tilaamalla palvelun.

 

 

Oulussa 19.3.2024

 

 

 

 

 

© FOTOINFERNO 2013-2024