KOULUTUS JA KONSULTOINTI

CASE 1

Yrityksen verkkokauppaan oli tulossa kuvattavaksi n. 3000 uutta artikkelia ja henkilöillä jotka vastasivat tuotteiden kuvaamisesta ja verkkokauppaan saattamisessa olisi mennyt heillä käytössä olevalla kalustolla ja osaamisella asiakasyrityksen oman arvion mukaan yli vuosi. Tuotantoväline- ja osaamiskartoituksen jälkeen päätettiin uusia koko tuotekuvauspiste nykyaikaisilla työkaluilla, poistaa kaikki turhat välivaiheet ja tehtävät uutta teknologiaa hyödyntäen sekä täsmäkouluttaa henkilöstö virtaviivaistettuun prosessiin jolla kuvaus- ja editointityöhön menevä aika saatiin kutistettua n. 1/6 – 1/10 osaan lähtötilanteesta.

CASE 2

Toisen verkkokauppiaan koulutus ja konsultointi. Koulutus räätälöitiin asiakkaan tarpeen mukaan ja koostui esityksestä valokuvauksen perusteista ja hyvän valokuvan merkityksestä verkkokaupalle, keskustelulla valokuvien merkityksestä yrityksen brändille ja imagolle, sekä työpajasta jossa koulutettavat pääsivät itse kuvaamaan verkkokauppatuotteita uusin silmin ja opein.

CASE 3

Useammalla paikkakunnalla toimivan yrityksen valokuvaustoimintojen yhdenmukaistaminen siten, että organisaation mainos- ja markkinointivalokuvia hyödyntävien toimintojen sujuva ja saumaton yhteistyö eri toimipaikoilla mahdollistui yhteisten prosessien ja työkalujen avulla. Monistamalla samat toimintatavat eri toimipaikoille pystyvät nämä nyt tukemaan toisiaan ristiin ja tehostamaan näin koko organisaation toimintaa ja nostamaan tuottavuutta. Samalla koulutettiin eri toimipaikoilla toimivia valokuvaajia tavoitteena yrityksen brändin ja imagon mukainen aineisto paikkakunnasta ja tekijästä riippumatta.

CASE 4

Valokuvaajien koulutus perusteista aina edistyneempiin tekniikoihin.

© FOTOINFERNO 2022